OPS (Ovlašćeni Privredni Subjekt)

Da li ste znali da je kompanijama sa statusom OPS (Ovlašćeni Privredni Subjekt) znatno olakšan put ka dobijanju odobrenja za carinski pojednostavljene postupke jer imaju mnogo manje kontrola u odnosu na one koje nemaju ovaj status. Ovlašćeni privredni subjekt (OPS) je onaj privredni subjekt kojem je odobren status pouzdanog partnera, jer je proverom ustanovljeno da ispunjava specifične kriterijume potrebne za dobijanje ovog sertifikata.

Brojne su prednosti koje kompanije sa OPS sistemom imaju od  jednostavnijeg odobravanja pojednostavljenih carinskih postupaka, podnošenja manjeg seta podataka, manjeg broja fizičkih i dokumentarnih kontrola, prethodnog obaveštenja da će se vršiti kontrola pošiljke….

Sertifikat Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS) simbolizuje najviši stepen poverenja koje stiče domaći subjekt uključen u međunarodni lanac trgovinske razmene, ukoliko ispunjava široki spektar kriterijuma propisanih od strane Uprave carina. Status OPS donosi razne carinske olakšice, a prema novom carinskom zakonu koji je u pripremi i finansijske olakšice u vidu polaganja obezbeđenja (garancije) u manjem iznosu, ali se postavlja i kao preduslov za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka.

Nakon uvođenja zajedničkog tranzitnog postupka, koji je u našoj zemlji počeo sa primenom 1. februara 2016. godine, najnoviji projekat Uprave carina je uvođenje automatizovanog uvoznog i izvoznog postupka, kao i uvozno/izvoznog kontrolnog sistema, koje je u pripremnoj fazi i čiji je završetak planiran za septembar 2019. godine.

Svu neophodnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici 

OPS